Kỹ năng sống “Bé tập thắt dây giày”

     Cách tốt nhất để dạy trẻ cột dây giày là minh họa cho trẻ. Lấy giày của trẻ để ở phía trước trẻ, và giày của bạn ở phía trước bạn.

     Hãy để trẻ nhìn kỹ cách bạn cột dây giày của bạn, bạn làm thật chậm rãi và cẩn thận cho trẻ quan sát. Sau đó khuyến khích trẻ bắt chước bạn và cùng làm song song với bạn. Cùng làm với trẻ cho đến khi trẻ hiểu được và tự mình buộc được dây giày.

     Việc tập thắt dây giày giúp trẻ rèn luyện kỹ năng: dây giày, xác định được vị trí tạo nơ khéo léo, phối hợp được 2 tay để luồn sợi dây qua lỗ và kéo thắt nút dây giày. Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh, giữ ấm đôi bàn chân bằng cách đi giày, biết giữ gìn đồ dùng cá nhân. Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Trẻ biết được cách buộc dây giày một cách đơn giản, nhanh gọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *