Chương trình đào tạo kỹ năng sống mầm non

  • Hỗ trợ học sinh làm quen và sử dụng các kỹ năng xã hội, rèn luyện tính tự lập.
  • Tiếp cận theo hướng tăng cường trải nghiệm, tương tác thông qua các hoạt động.
  • Hình thành các nhóm kỹ năng liên quan .

Các khóa học kỹ năng sống dành cho mầm non

Kỹ năng xếp hàng

Kỹ năng tự chăm sóc bản thân

Kỹ năng phân biệt màu sắc

Kỹ năng tập làm bánh

Kỹ năng vẽ tranh

Kỹ năng tự ăn