Chương trình kỹ năng sống tiểu học

01

Hỗ trợ học sinh làm quen và sử dụng các kỹ năng xã hội, rèn luyện tính tự lập, tương quan tốt với mọi người xung quanh.

02

Chương trình tiếp cận theo hướng tăng cường trải nghiệm, tương tác cho các em học sinh thông qua các hoạt động.

03

Hình thành các kỹ năng liên quan.

Các hoạt động đã thực hiện

Kỹ năng sống ” Bé tập làm bác sĩ nhí”

Xem thêm

Kỹ năng sống gắn kết tình bạn

Xem thêm

Kỹ năng về phòng tránh xâm hại

Xem Thêm

Kỹ năng sống “Nói lời yêu thương”

Xem thêm

Kỹ năng sống “Bé tập pha nước chanh”

Xem thêm

Kỹ năng sống “Bé tập thắt dây giày”

Xem thêm